BackupAssist MultiSite Manager

Potężne narzędzie do zdalnego zarządzania i monitoringu dla pełnej kontroli i przeglądu instalacji BackupAssist w sieciach LAN i WAN.

Zwiększ swoje możliwości przez redukcję kosztów i nakładów pracy administracyjnej.

Funkcje MultiSite Manager: 

 • Możliwość zdalnej instalacji i konfiguracji BackupAssist na urządzeniach
 • Zdalne zarządzanie zadaniami backupu i przywracania
 • Natychmiastowa aktualizacja BackupAssist w wielu lokalizacjach
 • Tworzenie własnych raportów, zgodnych ze swoimi potrzebami
 • Przeglądanie raportów i alertów dla pojedynczych zadań
 • Centralnie zarządzaj wszystkimi licencjami BackupAssist

Komputery

Zdalne zarządzanie zadaniami backupu i przywracania

 • Dodaj, edytuj i usuwaj lokalizacje i zadania backupu
 • Uruchom, zablokuj lub wstrzymaj zadania backupu
 • Przywracaj dane i aplikacje w dowolnej lokalizacji

Zdalnie aktualizuj oprogramowanie BackupAssist na komputerach

 • Pobierz najnowszą wersję do lokalnej dystrybucji
 • Sprawdź zainstalowaną wersję oprogramowania i wybierz aktualizację

Zobacz szczegółowe raporty i monitoruj alerty zadań backupu we wszystkich lokalizacjach

 • Wizualnie identyfikuj lokalizacje, których szukasz
 • Sprawdź szczegółowe wersje raportów zadań backupu
 • Przekieruj i łącz alerty email dla różnych lokalizacji

Zarządzaj wymaganiami licencyjnymi we wszystkich lokalizacjach

 • Podejrzyj status licencji dowolnej maszyny
 • Aktywuj i wyłącz licencje
 • Kontroluj stan licencji, dodatków i subskrypcji BackupCare każdej maszyny