BackupAssist MultiSite Manager

Potężne narzędzie do zdalnego zarządzania i monitoringu dla pełnej kontroli i przeglądu instalacji BackupAssist w sieciach LAN i WAN.

Zwiększ swoje możliwości przez redukcję kosztów i nakładów pracy administracyjnej.

Funkcje MultiSite Manager: 

  • Możliwość zdalnej instalacji i konfiguracji BackupAssist na urządzeniach
  • Zdalne zarządzanie zadaniami backupu i przywracania
  • Natychmiastowa aktualizacja BackupAssist w wielu lokalizacjach
  • Tworzenie własnych raportów, zgodnych ze swoimi potrzebami
  • Przeglądanie raportów i alertów dla pojedynczych zadań
  • Centralnie zarządzaj wszystkimi licencjami BackupAssist

Komputery

Zdalne zarządzanie zadaniami backupu i przywracania

  • Dodaj, edytuj i usuwaj lokalizacje i zadania backupu
  • Uruchom, zablokuj lub wstrzymaj zadania backupu
  • Przywracaj dane i aplikacje w dowolnej lokalizacji

Zdalnie aktualizuj oprogramowanie BackupAssist na komputerach

  • Pobierz najnowszą wersję do lokalnej dystrybucji
  • Sprawdź zainstalowaną wersję oprogramowania i wybierz aktualizację

Zobacz szczegółowe raporty i monitoruj alerty zadań backupu we wszystkich lokalizacjach

  • Wizualnie identyfikuj lokalizacje, których szukasz
  • Sprawdź szczegółowe wersje raportów zadań backupu
  • Przekieruj i łącz alerty email dla różnych lokalizacji

Zarządzaj wymaganiami licencyjnymi we wszystkich lokalizacjach

  • Podejrzyj status licencji dowolnej maszyny
  • Aktywuj i wyłącz licencje
  • Kontroluj stan licencji, dodatków i subskrypcji BackupCare każdej maszyny