Altaro HYPER-V Backup

Hyper-V Backup już tylko w 5 krokach.
Hiper Szybkie, Hiper Proste, Hiper Skuteczne.

 

Altaro VM Backup został zaprojektowany z myślą o pełnym wsparciu dla technologii Microsoft Hyper-V. Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia wykonywanie zaawansowanych zadań, dzięki czemu można szybko i niezawodnie konfigurować i uruchamiać zadania tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania na poziomie pojedynczych elementów, czy pojedynczych maszyn VM zamiast całych hostów.

 

Obsługiwane OS:

  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2
  • Microsoft Hyper-V Server (Core)

  

Wymagania

  • Żadne
  • Nie wymagane SQL
  • Nie potrzebne żadne dodatkowe licencje Windows 

Właściwości

Hot Backups

Integracja MS VSS Wykonuj backup aktywnych maszyn VM bez przestojów dzięki Microsoft VSS Hyper-V Writer.

Klonowanie

Przywracaj maszyny VM na tym samym hoście Hyper-V, ale z inną nazwą.

Backup Exchange & MS SQL VM

Twórz bazy danych na VM hostujące Exchange, MS SQL oraz inne aplikacje kompatybilne z Hyper-V VSS Writer.

InstantBoot

Rozruch VM z backupu Uruchom VM bezpośrednio z backupu aby kontynuować pracę już kilka sekund po awarii.

Wsparcie Microsoft Hyper-V Server (Core)

Wsparcie dla Microsoft Windows 2008 [R2] & Windows Server 2012. 

Przywracanie na różne hosty Hyper-V

Przywracaj pojedyncze maszyny lub grupy maszyn VM na różne hosty Hyper-V. 

Zamiana dysków backupowych

Zmieniaj docelowe napędy backupowe na podstawie dziennych harmonogramów.

Backup aktywnych Linux VMs

Twórz kopię zapasową maszyn Linux VMs bez zamykania maszyny.

Harmonogram zgodny CSV

Pogrupuj maszyny na pojedynczym CSV zredukować czas w Redirected Mode poprzez inteligentny harmonogram.

Backup współdzielonych wolumentów dla klastrów Hyper-V

Wsparcie obsługi klastrów dla dużych instalacji.

ReverseDelta

300% szybszy backup Transfer tylko zmienionych bloków oraz bieżące mechanizmy deduplikacji.

Elastyczne harmonogramy

Zarządzaj harmonogramem backupu grup oraz pojedynczych maszyn wirtualnych. 

Central Zarządzanie dla klastrów CSV

Konfiguracja, backup i zarządzanie wszystkimi węzłami klastrów CSV z poziomu jednej konsoli. 

Przywracanie pojedynczych plików

Zamontuj backupowane VHD i przywracaj pliki bez konieczności przywracania całej maszyny. 

Zabezpieczenie przed katastrofami

Zbuduj plan aby zapewnić bezpieczeństwo danych w razie awarii lub katastrofy. 

Wersjonowanie przywracanych plików

Przywracaj pliki z punktów w czasie zamiast ostatniej wykonanej kopii. 

Proste, Przystępne Hyper-V Backup

Najszybsza & Najprostsza obsługa

Altaro Hyper-V Backup został zaprojektowany, aby uczynić złożone procesy prostymi w zarządzaniu. Instalacja i konfiguracja już w 17 minut.

Pełna funkcjonalność

Hyper-V zawiera wszystkie funkcjonalności backupu jakich możesz potrzebować. Przywracanie na poziomie poszczególnych elementów Exchange, backup do zdalnych lokalizacji, WAN Acceleration, technologia ReverseDelta i wiele więcej!

Najlepsza cena

Po co płacić 3-4x więcej? Licencjonowanie per serwer Hyper-V, nie per rdzeń czy gniazdo CPU.

Backup Drive Swap Rotation

Funkcjonalność Drive Swap pozwala na zamianę dysków backupowych na podstawie dziennych harmonogramów. Drive Swap działa z dyskami USB, SATA i eSATA. Te dyski będą zorganizowane według priorytetów de€niowanych przez użytkownika, a aktywny dysk będzie odpowiednio przełączany.

Centralne zarządzanie klastrami CSV

Altaro Hyper-V wykrywa instalację na klastrze i automatycznie kon€guruje wszystkie węzły z poziomu pojedynczej konsoli.

Wszystkie zadania backupu, przywracania i kon€guracji mogą być wykonane z pojedynczej, centralnej konsoli. Wszystkie węzły VM będą backupowane do pojedynczego magazyny, np. dysk USB, NAS, SAN, etc. Jeżeli VM zostanie przeniesiony do innego węzła, zostanie to automatycznie wykryte i backupowane; wszystko bez dodatkowej interwencji administratora.

Zarządzanie grupowe

Zarządzanie grupami pozwala na tworzenie łatwiejszych i bardziej elastycznych harmonogramów backupu. Zamiast kon€gurować harmonogram dla każdego VM, możesz stworzyć grupy i przydzielić do nich odpowienie maszyny. Zadania będą kolejkowane automatycznie.

W środowisku klastrowym program analizuje CSV oraz grupuje VM, aby zaoszczędzić twój czas. Pozwala też na bardzie zaawansowy scheduling, np. miesięczny. 

Technologia inkrementalna ReverseDelta

300% lepsza wydajność backupu przy zastosowaniu. Reverse Delta dla backupu inkrementalnego.

ReverseDelta to technologia stworzona przez Altaro pozwalająca Altaro Hyper-V Backup zapisywać jedynie zmiany (tzw. delty) pomiędzy poszczególnymi wersjami zmienionego pliku, zamiast magazynować cały plik przy każdej jego zmianie.

Większość rozwiązań do backupu przechowuje pierwszą wersję pliku i zapisuje zmianu od pierwszego bacuku, co, po kilku tygodniach lub miesiącach, może stać się niezwle złożone przy procesie odzyskiwania. Dzięki ReverseDelta, ostatni backup jest zawsze pełnym plikiem. Jeżeli potrzebujesz najbardziej aktualnej wersji pliku możesz uzyskać do niego dostęp bezpośrednio z twojego dysku backupowego bez potrzeby odbudowy pliku z poszczególnych delt. 

 

Zainteresował Ciebie produkt?

Kliknij tutaj i napisz do nas, aby zrealizować zamówienie lub dowiedzieć się więcej na temat danego rozwiązania.

Pozostałe informacje

Licencjonowanie

Altaro Hyper-V Backup jest licencjonowany per ilość of maszyn backupowanych na każdym hoście. Nie ma żadnych opłat za gniazda procesora. 

Wersje

Altaro Hyper-V Backup posiada dwie różne wersje, Standard Edition oraz Unlimited Edition.  

Wspierane środowiska & repozytoria backupu

Hosty: Windows 2008 R2 | Windows 2008 R2 SP1 | Windows Hyper-V Server R2 (core installation) | Windows 2012 Altaro Hyper-V

Maszyny wirtualne - goście 

Altaro Hyper-V Backup wspiera wszystkie systemy operacyjne wspieranie przez Microsoft Hyper-V. Altaro Hyper-V Backup musi być zainstalowany na hoście Hyper-V (nie na maszynie gościa).

Repozytoria backupu

Zewnętrzne dyski USB i eSATA, systemy NAS i SAN, iSCSI, serwery plików typu UNC i dyski RDX.